Spread the love

Den obce v Horních i Dolních Domaslavicích, dožínky v Horních Tošanovicích, Nošovické slavnosti, ale i pořízení přenosného vybavení pro konání komunitních akcí v Nižních Lhotách, filmové večery v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách nebo tábory pro skauty z Dobré. Nejen tyto aktivity podpoří nošovický Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) v 13. ročníku programu Dobrý soused.

Každé ze 13 zapojených obcí z okolí závodu věnuje částku 60 000 Kč. Také letos se na příspěvek můžou těšit obce Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Pazderna, Raškovice, Třanovice, Vojkovice a Vyšní Lhoty. Peníze využijí nejen na pořádání kulturně-společenských akcí, ale i na nákup potřebného vybavení pro místní spolky.

Obce Horní Domaslavice a Dobrá navíc dostanou dalších 30 000 Kč v doprovodném projektu Dobrý soused Společ. Jde o podporu ekologických aktivit, kterých se účastní obyvatelé obcí a zaměstnanci HMMC. V Horních Domaslavicích proběhne renovace zeleně na tamním hřbitově a v Dobré půjdou peníze na revitalizaci sadu.

Grantový program Společně 2024

Dalším z pilířů společenské odpovědnosti HMMC je grantový program Společně. Zájemci z řad fyzických i právnických osob můžou žádat o příspěvek v jedné ze čtyř kategorií – v kategorii Společně pro děti zacílí projekty na podporu volnočasových aktivit a rozvoj dětské kreativity, v části Společně bez bariér zase peníze z grantového programu podpoří činnosti organizací zaměřených na pomoc hendikepovaným nebo nákup pomůcek a speciálního vybavení. Další kategorie programu – Společně pro komunitu – poslouží na podporu kulturních a společenských událostí či renovaci kulturních památek. A díky kategorii Společně za sportem získají finanční příspěvek organizátoři domácích i mezinárodních soutěží v regionu a také mladí sportovci.

Minimální výše příspěvku na projekt činí 5 000 Kč, maximálně lze požádat o 25 000 Kč. Projekty by měly být podpořeny zaměstnanci HMMC, kteří ve firmě pracují minimálně jeden rok. Příjemci grantů Společně 2023 musí projekty realizovat na území Moravskoslezského kraje. Společnost HMMC se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů maximálně do výše 50 %.

Žádosti na letošní granty bude možné podávat výhradně online přes hyundai.grantys.cz od 1. 3. do 31. 3. 2024. Podpořené projekty vybere komise složená ze zaměstnanců HMMC i odborníků.

Výsledky grantového programu z minulých let jsou dostupné na webu HMMC (https://hyundai-motor.cz/grantovy-program-2/). V loňském 8. ročníku se celkem sešlo rekordních 122 žádostí, k podpoře bylo doporučeno 50 projektů – příspěvky v celkové výši přes jeden milion korun získaly primárně projekty, ve kterých se angažují zaměstnanci automobilky.

Zdroj: HMMCZ

 

Related Post