Spread the love

Škoda Auto slavnostně otevřela ve svém vzdělávacím centru Škoda Academy rekonstruované prostory pro výuku kompetencí zaměřených na elektromobilitu a digitalizaci.

Modernizace proběhla v rekordně krátké době 7 měsíců. Nové zázemí přispěje k rozšíření výuky Středního odborného učiliště strojírenského Škoda Auto i ke zvýšení odbornosti zaměstnanců, které jsou nezbytné pro probíhající proměnu automobilového odvětví. Škoda Academy vloni oslavila deset let od spojení celoživotního vzdělávání a vzdělávání žáků a se svými inovativními koncepty výuky patří mezi nejmodernější instituce svého druhu v České republice.

Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Lidé a kultura, uvádí: „Důraz na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců je stěžejním prvkem naší transformace. Jsme hrdí na to, že jsme po pouhých sedmi měsících rekonstrukce slavnostně otevřeli modernizované školicí prostory ve Škoda Academy, ve kterých se zaměříme na klíčové oblasti elektromobility a digitalizace. Vysoce moderní, na praxi orientované a komplexně vybavené zázemí přispěje k optimální přípravě zaměstnanců na nové požadavky dnes i v budoucnosti. Celému projektovému týmu velmi děkuji za velké nasazení a úžasnou práci, kterou odvedl.“

Nové učebny s technologiemi a flexibilním zázemím

Modernizované prostory se nacházejí v přízemí budovy a obsahují nejnovější zařízení pro výuku dovedností a kompetencí potřebných pro automobilový průmysl, jako je například práce s technologiemi pro plně elektrické a hybridní vozy značky Škoda. Disponují bezpečnostně oddělenými místnostmi pro výuku a diagnostiku trakčních baterií, vzniklo zde i rozšířené místo pro vystavení komponentů elektrických vozů pro názornou výuku.

Dále nechybí ani další prvky pro usnadnění každodenních činností, například zvedáky na auta. Do budoucna se počítá s laserovým plotrem pro řezání materiálu nebo praktickým úložným systémem, tzv. rotomatem. Do budovy byla instalována výkonná odsávací technologie s využitím například u svářecích kabin. Výuku zefektivní také centralizace svářečské školy pro učně i zaměstnance.

Současně došlo ke zvýšení kapacity elektrotechnických kurzů, které představují základ rozvoje studia v oblasti elektrických pohonů. Mezi moderně pojatými učebnami pro profese orientované na elektromobilitu a automechaniky nejsou nainstalovány stěny, což umožní flexibilně posouvat hranice prostoru mezi dílnami dle potřeb výuky.

Výuka zaměřená na uplatnění v praxi

Zázemí využijí studující a pedagogové rovněž ke stavbě oblíbených žákovských vozů, které představují vrchol praktické výuky ve Středním odborném učilišti strojírenském Škoda Auto. Již nyní se škola připravuje na vznik desátého modelu ze série AzubiCar.

Škoda Auto podporuje odborné vzdělávání dlouhodobě. Tradice vlastního učiliště sahá až do roku 1927 a v současnosti se v 16 oborech připravuje na budoucí uplatnění téměř 800 mladých lidí, z toho více než sto dívek. Škoda Academy se věnuje také profesnímu rozvoji zaměstnanců a zvýšení kvalifikace zejména v souvislosti s příchodem elektromobility absolvovalo přes 25 000 osob.

Provázáním středoškolského vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců Škoda Academy naplňuje národní Strategii celoživotního učení ČR, která vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání a byla schválena vládou ČR v roce 2007.

Další posilování dovedností personálu

Přestavba učeben byla zahájena v červnu 2023 a k dokončení začátkem roku 2024 došlo v rekordně krátkém čase pouhých sedmi měsíců. Realizace nového zázemí je vyvrcholením memoranda mezi společností Škoda Auto a Odbory KOVO z roku 2014 o rozvoji vzdělávání. Mezi lety 2014 a 2023 automobilka investovala do modernizace Středního odborného učiliště na podporu výuky žáků a kompetencí personálu více než 400 milionů korun.

Na jaře 2023 při příležitosti oslav 10 let Škoda Academy podepsali zástupci společnosti Škoda Auto a Odborů KOVO další memorandum o rozvoji vzdělávání ve Škoda Auto. Cílem je společně pokračovat v přípravách zaměstnanců na transformaci automobilového průmyslu během přechodu na elektromobilitu a digitalizaci.

Modernizace Škoda Academy

Related Post