Spread the love

Pod patronací Kooperativy a ve spolupráci s dalšími partnery byl tiskovou konferencí zahájen projekt Platforma VIZE 0, který je určený nejen kategorii hendikepovaných řidičů, ale také učitelům autoškol, zkušebním komisařům řidičů, lektorům bezpečné jízdy a vlastně široké veřejnosti.

Poněkud stranou od běžného motoristického dění se odvíjí život nemalé části těch, kteří jsou v důsledku svého zdravotního stavu dlouhodobě omezeni ve vykonávání běžných činností.

Jen málokdo si například uvědomuje, že v České republice žije zhruba 13 procent osob ve věku nad 15 let se zdravotním postižením (pro porovnání, v Evropské unii to je ještě víc, zhruba 15 procent). To znamená, že se u nás jedná o cca 1 150 000 lidí s větším či menším hendikepem, a to není nijak málo.

Přitom řada osob se zdravotním omezením jsou držiteli řidičského oprávnění a v mnohém jsou na automobil životně odkázáni. Konkrétně se jedná o téměř deset tisíc hendikepovaných řidičů, jejichž vozidla jsou specificky upravena jejich potřebám. Právě pro ty, kdož mohou přes svůj hendikep automobily užívat, je určen program „Platforma VIZE 0“, v jehož rámci je spouštěn vzdělávací program zaměřený na zlepšování praktických dovedností řidičů se zdravotním postižením a jejich průběžnému zdokonalovacímu vzdělávání.

„Kooperativa se dlouhodobě prostřednictvím své Nadace věnuje sociálním tématům. Tento projekt považujeme za velice důležitý, neboť přispěje ke zvyšování kvality života osob s hendikepem a současně zajistí potřebnou úroveň bezpečnosti silničního provozu,“ řekl k zahájení programu Martin Diviš, generální ředitel pojišťovny Kooperativa.

Na tomto ambiciózním projektu spolupracuje řada institucí, jako například Ministerstvo dopravy, společnost ŠKODA AUTO, Česká asociace paraplegiků a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Díky této kooperaci vzniká ucelený systém podpory, který zahrnuje minimálně 12 zdokonalovacích kurzů, metodické a výukové materiály pro lektory a účastníky, stejně jako odborné materiály pro učitele autoškol a zkušební komisaře.

Kurzy povedou zkušení instruktoři, kteří mají s tímto typem výcviku zkušenosti“, vysvětluje Milan Medek, výkonný ředitel Nadace Kooperativy. „Rádi bychom současně chtěli vyvolat diskusi s příslušnými subjekty, jak zajistit systematický přístup ke vzdělávání této populace,“ dodává Medek. Program mohl být spuštěn i díky štědré finanční podpoře společnosti Wiener Städtische Versicherungsverein, která je součástí skupiny Vienna Insurance Group.

Celkem 12 zdokonalovaích kursů

V první fázi programu bude uskutečněno 12 zdokonalovacích kurzů pro 15 až 20 řidičů. Aktuálně se jedná o kurzy pro řidiče s fyzickým postižením, na podzim letošního roku budou doplněny i o kurzy pro osoby se sluchovým postižením a také 1 kurz pro 15 až 20 učitelů autoškol a zkušebních komisařů. Tyto kurzy jsou navrženy tak, aby poskytly komplexní a praktické dovednosti potřebné pro bezpečné řízení.

Praktická část o délce tří až čtyř hodin proběhne na autodromech v Sosnové, Jihlavě, Vysokém Mýtě, Ostravě či na dalších místech. Účastnící kurzů si prakticky vyzkoušejí, jak bezpečně ovládat jejich vozidla za běžných podmínek, ale i krizové brždění, nouzové vyhýbací manévry a podobně.  Obě části kurzu budou zpřístupněny i osobám se sluchovým postižením prostřednictvím tlumočení do znakového jazyka, či simultánním přepisem.

„Česká legislativa často neklade překážky pro získání řidičského oprávnění pro osoby s hendikepem. Nicméně je velice důležitá komunikace s jednotlivými subjekty zastupující tyto cílové skupiny a vytvořit tak příklady dobré praxe pro autoškoly a zkušební komisaře. Je nutné je seznámit se specifickými potřebami, aby nevznikaly zbytečné překážky.“ říká Milan Janda z odboru agendy řidičů Ministerstva dopravy.

V rámci programu byl vytvořen i webový portál Platformy VIZE 0, který nabízí rezervační formulář pro přihlášení do zdokonalovacích kurzů, a který rovněž bude zpřístupňován i pro řidiče se sluchovým postižením. Do budoucna se připravuje i další škála informací pro hendikepované řidiče, lektory zdokonalovacích kurzů, učitele autoškol a zkušební komisaře

„Systematická kvalitní péče o hendikepované motoristy je nejen otázkou bezpečnosti na silnicích, ale také kvality jejich života. Zvyšování úrovně jejich řidičských dovedností prostřednictvím zdokonalovacích kurzů a věnování zvýšené pozornosti jejich specifickým potřebám v oblasti řízení má přímý dopad na bezpečnost všech účastníků silničního provozu a zároveň výrazně přispívá k soběstačnosti a sebedůvěře hendikepovaných osob,“ upřesňuje Roman Budský, dopravní expert Platformy VIZE 0.

Karel Beránek, Karlín

Related Post