Spread the love

Šéf představenstva Audi Gernot Döllner hodnotil výsledky minulého roku. Tržby automobilky vzrostly o 13,1 procenta na 69,9 miliardy EUR. Provozní zisk dosáhl 6,3 miliardy EUR. Plány pro roky 2024 a 2025 počítají s více než 20 novými modely.

„Ekonomicky, technologicky a strategicky se připravujeme na budoucnost a postupně budeme přinášet naše nové produkty na silnice,“ řekl Gernot Döllner, šéf boardu AUDI AG.

„Základem je závazný plán, který se zaměřuje na důležité oblasti: finanční výsledky, vynikající produkty a flexibilitu i agilitu v našich podnikových procesech. Tímto způsobem urychlujeme transformaci v náročných ekonomických podmínkách.“

Počty dodaných vozů: Nárůst ve všech klíčových regionech

V rámci skupiny Audi je know-how značek Audi, Bentley, Lamborghini a Ducati sloučeno do skupiny značek Progressive. Tato skupina značek dodala v obchodním roce 2023 celkem 1 918 912 automobilů (v roce 2022: 1 638 638 automobilů) a 58 224 motocyklů (v roce 2022: 61 562 motocyklů). Značka Audi dosáhla s 1 895 240 dodanými automobily meziročního nárůstu o 17,4 procenta díky silné poptávce a lepší situaci v dodavatelských řetězcích.

Především v klíčových regionech, jakými jsou Evropa, Čína a Severní Amerika, zaznamenala značka Audi vysoké nárůsty. Společnost Audi optimalizuje své regionální strategie, aby si na těchto trzích dlouhodobě zajistila konkurenceschopnost. Mezi opatření patří rozšíření specifických nabídek pro příslušné trhy, především v Číně.

Od konce roku 2024 bude Audi FAW NEV Company Ltd., společný podnik společností Audi a FAW, vyrábět v závodě Čchang-čchun elektromobily, které jsou koncipovány speciálně pro čínský trh.

Pokračuje rychlý růst v segmentu elektromobilů

Skupina Audi vykázala v roce 2023 velmi silný růst v počtu dodaných elektromobilů. Se 178 429 dodanými vozy s výhradně elektrickým pohonem dosáhla značka Audi výrazného meziročního nárůstu o 51 procent. Společnost Audi tím umocňuje svou transformaci na poskytovatele prémiové elektromobility s kompletní konektivitou.

V roce 2024 učiní Audi další krok v oblasti elektromobility. Značkami Audi a Porsche společně vyvinutá platforma pro elektromobily PPE (Premium Platform Electric) tvoří technický základ pro budoucí technicky vyspělé elektromobily. Platforma PPE umožní výrobu široké škály modelů střední a vyšší třídy.

Prvním v řadě je nové Audi Q6 e-tron jako první sériově vyráběné Audi na základě platformy PPE a ztělesnění nové generace modelů Audi. Audi Q6 e-tron stanovuje nová měřítka v oblastech hospodárnosti, dojezdu, nabíjení a designu. Elektronická architektura E3 1.2 umožňuje aktualizace i vylepšování výbavy. Koncept ovládání byl od základu nově vyvinut. Audi tak dělá další kroky na cestě ke kompletně síťově propojenému automobilu. Audi Q6 e-tron je navíc prvním zcela elektrickým modelem z Ingolstadtu.

Audi současně pracuje na změně paradigmatu směřující k softwarově definovanému automobilu. Pozornost je přitom zaměřena na řešení založená na softwaru a virtuální zákaznické zážitky. Společně se softwarovou divizí CARIAD z koncernu Volkswagen a značkou Volkswagen buduje Audi centrum pro softwarově definované automobily. Odborníci budou v tomto kompetenčním centru vyvíjet hardware, software a elektronickou architekturu pro novou generaci elektromobilů napříč značkami.

Další zvýšení tržeb

Tržby skupiny Audi dosáhly v obchodním roce 2023 částky 69,865 miliardy EUR (v roce 2022: 61,753 miliardy EUR). Za meziročním nárůstem o 13,1 procenta stojí především výborné výsledky prodejního oddělení, silná poptávka a stabilnější situace v dodavatelských řetězcích. Z modelů přispěly k růstu především zcela elektrické Audi Q4 e-tron spolu s modelovými řadami Audi Q3, Audi Q5 a Audi Q7. Podíl tržeb z ekologických a udržitelných podnikových činností v souladu s nařízením EU vzrostl na 16,3 procenta (v roce 2022: 13,5 procenta).

Solidní provozní zisk, provozní marže v předpokládaném koridoru

Provozní zisk skupiny Audi dosáhl 6,280 miliardy EUR (v roce 2022: 7,550 miliardy EUR) navzdory negativnímu vlivu zajišťovacích obchodů se surovinami. Zatímco v předchozím roce přispěly zajišťovací obchody k provoznímu zisku kladnou částkou 0,8 miliardy EUR, v roce 2023 provozní zisk zatížily záporným výsledkem minus 0,9 miliardy EUR. Provozní marže 9,0 procenta skončila v předpokládaném koridoru. Odborní pracovníci v německých výrobních závodech obdrží podíl na zisku Audi za rok 2023 ve výši 8840 EUR (v roce 2022: 8510 EUR). Tato částka byla vypočtena na základě vzorce z kolektivní smlouvy, který vychází mimo jiné z provozního zisku.

Výsledky značek Bentley, Lamborghini a Ducati

Značky Bentley, Lamborghini a Ducati přispěly k celkovému výsledku skupiny značek vynikajícími finančními výsledky. Značka Lamborghini předala v obchodním roce 2023 zákazníkům 10 112 automobilů (v roce 2022: 9233 automobilů) a dosáhla výrazného nárůstu 9,5 procenta. Tržby překonaly již velmi úspěšný předchozí rok o 12,1 procenta a vyšplhaly se na 2,663 miliardy EUR (v roce 2022: 2,375 miliardy EUR). Provozní marže činila 27,2 procenta, provozní zisk dosáhl 723 milionů EUR.

Bentley dodal 13 560 automobilů (v roce 2022: 15 174 automobilů). Tržby byly 2,938 miliardy EUR (v roce 2022: 3,384 miliardy EUR). Provozní marže dosáhla 20,1 procenta, provozní zisk byl 589 milionů EUR.

Značka Ducati předala v uplynulém roce zákazníkům 58 224 motocyklů, což je mírný pokles oproti rekordnímu roku 2022 s 61 562 dodanými motocykly. Tržbami 1,065 miliardy EUR značka rovněž mírně zaostala za mimořádně úspěšným předchozím rokem (1,089 miliardy EUR). Provozní marže dosáhla 10,5 procenta, provozní zisk byl 112 milionů EUR.

Solidní hospodářský výsledek, čisté cash flow zůstává vysoké

Hospodářský výsledek skupiny Audi byl v roce 2023 1,423 miliardy EUR (v roce 2022: 1,522 miliardy EUR). Čínský trh přispěl k výše uvedenému hospodářskému výsledku částkou 915 milionů EUR (v roce 2022: 1,153 miliardy EUR). Zisk po zdanění činil 6,260 miliardy EUR (v roce 2022: 7,116 miliardy EUR).

Čisté cash flow skupiny Audi dosáhlo ve vykazovaném roce 4,740 miliardy EUR, a zůstalo tak na vysoké úrovni předchozího roku (4,808 miliardy EUR).

Výhled na obchodní rok 2024

„Solidní finanční situace vytváří rámec pro nadcházející roky, v nichž urychlíme naši transformaci,“ říká Jürgen Rittersberger, člen představenstva Audi odpovědný za finance. „Proto jsme zahájili ‚Performance Program 14‘, který nám zajistí ziskovost. Dlouhodobě chceme se skupinou značek Progressive dosahovat ziskovosti 14 procent.“

Po věcné stránce se bude pozornost značky znovu více obracet k „náskoku díky technice“. Společnost tak hodlá posílit své vůdčí ambice v oblastech kvality a designu.

Celkově budou rámcové podmínky velmi náročné také v roce 2024. Celková ekonomická situace je i nadále obtížná. Co se trhů týká, očekává Audi i nadále s vysokou intenzitou konkurence. Současně je důležité udržovat flexibilní nabídku pohonů. Společnost proto pro budoucnost počítá se souběžnou výrobou elektromobilů i vozidel poháněných spalovacími motory, aby dokázala reagovat na změny v poptávce.

Za předpokladu očekávaného mírného hospodářského růstu a stabilního zásobování díly očekává skupina Audi v obchodním roce 2024 tržby mezi 63 a 68 miliardami EUR. Provozní marže se bude pravděpodobně pohybovat mezi 8 a 10 procenty. Skupina Audi pracuje s prognózou čistého cash flow mezi 2,5 a 3,5 miliardy EUR.

Zdroj: Audi AG

Related Post