Spread the love

V prvním čtvrtletí letošního roku poskytly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) firmám, podnikatelům a spotřebitelům finanční prostředky v objemu přes 67 miliard korun.

Meziročně to znamená růst o tři čtvrtě miliardy korun. Nejvyšší růst zaznamenaly členské společnosti ČLFA v oblasti financování osobních automobilů, naopak u strojů a zařízení došlo k poklesu. Menší aktivitu zaznamenaly také factoringové společnosti při financování obchodních pohledávek svých klientů.

Klientům z řad firem a podnikatelů poskytli členové ČLFA v 1. čtvrtletí financování v objemu 60 mld. Kč, tedy stejný objem jako v 1. čtvrtletí 2023. Naopak financování zboží a služeb pro spotřebitele vzrostlo meziročně o 10 % na 7 mld. Kč.

„Klienti členských společností v prvním čtvrtletí více investovali do dopravních prostředků. Růst je patrný zejména u nových osobních vozů, kde vzrostl meziročně objem financování o více než 17 %. Se spuštěním dotačního programu Záruka Elektromobilita očekáváme v následujících měsících výrazný růst zájmu o elektromobily a tedy i růst podílu těchto vozů na celkovém objemu financování,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.

Do objemů investic a financování se promítá tlak na český průmysl způsobený mimo jiné potížemi německé ekonomiky. „Zatímco v minulém roce objem poskytnutého specializovaného financování členy ČLFA do strojů a zařízení ještě rostl o dvě procenta, v prvním čtvrtletí letošního roku se propadl o 15 %,“ doplnila Jana Hanušová.

Na pořízení silničních dopravních prostředků poskytly finanční společnosti sdružené v ČLFA za první čtvrtletí letošního roku celkem 22 miliard korun (meziročně +10 %). Z toho 15 miliard korun směřovalo k pořízení osobních vozidel (+13 %). Díky financování členskými společnostmi ČLFA bylo zakoupeno 17 869 nových osobních vozidel.

Na pořízení strojů a zařízení poskytli členové ČLFA od ledna do března 2024 financování v objemu necelých 7 miliard korun, meziročně o 15 % méně. Ke konci března 2024 spravovaly členské společnosti ČLFA 913 tisíc aktivních leasingových a úvěrových smluv. Pohledávky z těchto smluv dosáhly 296 mld. Kč.

Na factoringové společnosti, které jsou členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR), byly postoupeny pohledávky za celkem 66 miliard Kč (meziročně -4 %).

Česká leasingová a finanční asociace sdružuje 34 členských společností ze sektoru mimobankovního financování. V oblasti podnikatelského financování reprezentují více než 84 % trhu,
u spotřebitelského financování je to 81 % trhu. U factoringu více než 80 % trhu.

 skytnutých členy ČLFA za první čtvrtletí roku 2024 podle účelu

  celkový objem v mld. Kč  

(první čtvrtletí 2024)

celkový objem v mld. Kč  

(první čtvrtletí 2023)

změna v %
  

financování podnikatelských investic a provozu

(finanční a operativní leasing,

podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí, factoring)

60,07 59,91 +0,2 %
  

financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)

 

CELKEM

 

6,98

 

 

 

67,05

 

6,35

 

 

 

66,26

 

+10,0 %

 

 

 

+1,2 %

Detailní informace k financování domácností a podnikatelů vám na vyžádání rádi poskytneme nebo je naleznete v sekci Statistiky na webových stránkách www.clfa.cz.

 

Related Post