Spread the love

Skupina Hankook & Company (dříve Hankook Tire Group) chce urychlit svou transformaci v high-tech společnost získáním dalšího podílu v druhé největší světové společnosti Hanon Systems, která se zabývá řešeními pro tepelný a energetický management automobilů.

Převzetí má být dokončeno do konce roku prostřednictvím klíčové společnosti Hankook Tire & Technology (Hankook Tire) a skupina se tak stane jednou z 30 největších společností v Koreji.

Dne 3. května rozhodla společnost Hankook Tire, ústřední dceřiná společnost skupiny Hankook & Company, na zasedání představenstva o koupi 25 % podílu soukromé kapitálové společnosti Hahn & Company ve společnosti Hanon Systems a 12,2 procent nových akcií, které budou vydány v rámci navýšení kapitálu, v celkové hodnotě 1,733 bilionu KRW (1,172 miliardy EUR). Výsledkem tohoto rozhodnutí bylo „prohlášení o záměru investice do společnosti Hanon Systems“.

Cílem je 50,53 procenta akcií

Po dokončení převzetí bude skupina Hankook & Company vlastnit podíl 50,53 procent ve společnosti Hanon Systems a jako největší akcionář převezme manažerská práva. Skupina již v roce 2014 získala 19,49 % podíl ve společnosti Hanon Systems za 1,08 bilionu KRW (730,2 milionů EUR). Díky této dodatečné investici skupina investuje do akvizice společnosti Hanon Systems celkem 2,8 bilionu KRW (1,893 miliardy EUR).

Převzetí společnosti Hanon Systems skupinou Hankook & Company je vyvrcholením růstové strategie, kterou předseda představenstva Hyunbum Cho stanovil téměř před deseti lety s ohledem na nadcházející éru elektromobilů. Pod vedením předsedy představenstva Choa získala společnost v roce 2014 svůj první podíl ve společnosti Hanon Systems (dříve Halla Visteon Climate Control), přičemž předseda definoval roli společnosti Hankook jako průkopníka elektrifikace mobility. Cho navrhl obchodní model nové generace, který kombinuje špičkové světové technologie pro pneumatiky a systémy tepelného managementu (TMS) pro motorová vozidla.

Předseda představenstva Cho ocenil jedinečnou technologii a růstový potenciál společnosti Hanon Systems již v uplynulém desetiletí. Namísto akvizice společnosti metodami, jako jsou dočasné rozsáhlé investice za účelem zajištění vlastního kapitálu a převzetí managementu – což je přístup, který běžně používají stávající konglomeráty a fondy soukromého kapitálu – skupina Hankook & Company minimalizovala riziko převzetí důkladným a dlouhodobým prověřováním základů technologie, strategie řízení a firemní kultury společnosti Hanon Systems. Spojením této strategie s růstovou DNA skupiny vyvinula Hankook & Company diferencovanou strategii, jejímž cílem je prosazovat Hanon Systems jako klíčovou společnost v éře elektromobilů.

Převzetím společnosti Hanon Systems skupina Hankook & Company urychlí svůj budoucí dynamický růst, a to jak z hlediska kvantity, tak i kvality. Získáním dalších klíčových komponent pro elektromobily, kromě pneumatik, baterií a systémů tepelného managementu, se skupina stane přední high-tech společností v oblasti budoucí mobility.

Od svého vstupu na trh v roce 2022 se společnost stala přední světovou značkou pneumatik pro elektromobily díky modelu Hankook iON, kompletní řadě pneumatik vyvinutých speciálně pro elektromobily. Společnost Hanon Systems také významně rozšiřuje svá partnerství s významnými značkami elektromobilů na základě své špičkové technologie TMS pro elektromobily. Společnost Hankook Tire očekává, že bude dále rozšiřovat své obchodní portfolio tím, že bude vedle pneumatik, které byly klíčovým faktorem růstu skupiny, stále více nabízet také řešení TMS.

Převzetí do konce roku

Skupina Hankook & Company plánuje dokončit převzetí společnosti Hanon do konce roku, pokud budou dokončeny všechny nezbytné postupy. Po dokončení převzetí se očekává, že skupina Hankook & Company dosáhne celkových aktiv ve výši 26 bilionů KRW (17,579 miliard EUR), čímž se zařadí mezi 30 největších společností v Jižní Koreji.

„Získáním práv na řízení společnosti Hanon Systems se skupina Hankook & Company stane poskytovatelem klíčových technologií pro éru elektromobilů, včetně technologie TMS a automobilových pneumatik. Skupina Hankook & Company chce do roku 2030 dosáhnout tržeb ve výši 30 bilionů KRW (20,283 miliard EUR), a to rozšířením dalších oblastí podnikání založených na technologiích budoucnosti mimo automobilový průmysl,“ uvedl předseda Cho.

Společnost Hanon Systems je považována za druhou největší společnost na světě v oblasti TMS pro elektromobily, od kompletního návrhu až po dodávky dílů C. Společnost Hanon Systems jako přední hráč v oblasti řešení TMS pro elektromobily pravděpodobně zaznamená silný růst. Základem je komplexní technologická konkurenceschopnost v oblastech, jako jsou elektrické kompresory, integrované moduly pro chladiva a chladicí kapaliny, a také TMS pro efektivní řízení výkonu baterií elektromobilů, jejichž jízdní výkon je významně ovlivňován vnitřní a venkovní teplotou.

V roce 2023 dosáhla společnost Hanon Systems tržeb ve výši 9,5593 bilionů KRW (6,463 miliard EUR). S 53 výrobními závody v 21 zemích a třemi technologickými inovačními centry společnost intenzivně zkoumá a vyvíjí technologie důležité pro elektromobily, jako jsou elektrické kompresory a tepelná čerpadla. Společnost využívá nejlepší technologické know-how v oboru a neustále rozšiřuje svá partnerství s předními světovými výrobci automobilů, jako jsou Hyundai Motor Group, Ford, Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz.

Zdroj: Hankook, Sabine Riedel

 

Related Post