Spread the love

Kia ve dnech 29. – 30. května v Berlíně na setkání s evropskými dealery, kterého se zúčastnilo přibližně 2900 partnerů z řad prodejců ze 41 evropských zemí, představila obchodní příležitosti značky.

Cílem setkání ve VIP formátu bylo představit novinky z produktové řady Kia a podrobně vysvětlit smělé kroky značky v rámci její proměny v poskytovatele řešení trvale udržitelné mobility. Akce se zúčastnil nejvyšší management Kia, jako např. Ho Sung Song, prezident a CEO Kia, Marc Hedrich, prezident a CEO společnosti Kia Europe, a Karim Habib, výkonný viceprezident a vedoucí globálního návrhářského centra Kia (Kia Global Design).

Setkání pod tématem ‚It’s #OurMove‘ se zaměřilo na několik klíčových bodů zahrnujících úspěšný trend značky Kia, tedy Momentum (oceňovaná vozidla a nepolevující úspěchy značky), Opportunity (příležitosti – nové produkty, služby a nabídky), Vision (vize – prostředky mobility pro konkrétní účely a pokročilá konektivita) a Experience (zkušenosti, schopnost upoutat emoce a specifické služby značky). Kia v návaznosti na úspěchy modelu EV6, vítěze soutěže Auto roku (COTY), jakož i vlajkové lodi EV9, opět potvrzuje své zasazení o elektrifikaci v Evropě uvedením elektrického kompaktního SUV s označením EV3. Uvedený krok je součástí širšího plánu značky mít do roku 2026 k dispozici kompletní modelovou nabídku elektromobilů.

„S ohledem na důležitost evropského regionu v rámci celosvětových prodejů značky Kia a její strategie elektrifikace chceme letos v tomto regionu uvést model EV3,“ komentoval Ho Sung Song, prezident a CEO Kia. „EV3 naváže na úspěchy modelů EV6 a EV9 a aktivně povede přechod k elektromobilitě. Zaměříme své úsilí na proměnu v zákaznicky orientovanou značku dalším vylepšováním produktů a zákaznických zkušeností, kterými se odlišujeme od konkurence.“

Udržení pozitivního trendu

Kia je v Evropě zavedenou značkou, která zde pokračuje ve své úspěšné cestě s rekordními prodeji 572 297* vozidel v roce 2023 a 4,5%* podílem na trhu s osobními automobily. Prodeje elektrifikovaných vozidel překročily 217 000 kusů, a tak elektrifikované modely představují 37,9 % maloobchodních prodejů značky Kia. Kia chce dále stavět na pozitivním trendu osmi posledních let, kdy dosáhla 56% nárůstu prodejů (za období 2015–2023) s cílem do roku 2028 prodávat ročně 800 000 vozidel, resp. získat 5% podíl na trhu s až 85% zastoupením elektrifikovaných vozidel.

„Na pozadí naší odvážné proměny značky mohu s hrdostí říci, že Kia je dnes na čele poskytovatelů řešení trvale udržitelné mobility,“ uvedl Marc Hedrich, prezident a CEO společnosti Kia Europe. „Tento vývoj, podpořený naším zasazením o pokrokové, odvážné a odpovědné směřování, stojí za výrazným růstem a rozvojem s potenciálem v příštích letech naše postavení v tomto odvětví ještě posílit.“

Široké cesty k příležitostem

Budoucí strategie značky Kia je jednoznačná: vycházet vstříc poptávce zákazníků rozšiřováním sítě dobíjecích stanic a nabízením nových modelů elektromobilů podporujících ultra rychlé dobíjení nad rámec stávající modelové nabídky, jakož i elektrifikovat oblíbené modely ze stávající nabídky. Vozidla podporující plnou konektivitu i nadále poskytují očekávané zkušenosti prostřednictvím dálkových aktualizací (OTA) a funkcí nabízených v obchodě Kia Connect. Další z námi uváděných pokrokových technologií, jako je např. obousměrné dobíjení (V2G, V2L, V2H), obohacují zákaznické zkušenosti o další přidanou hodnotu.

Vize směřující k úspěchu

Vedle aktivit směřujících k trvale udržitelné mobilitě je Kia průkopníkem navrhování a vývoje vozidel pro speciální účely (PBV), tedy komplexního řešení mobility, které spojuje elektromobily navržené k určitému účelu s vyspělými softwarovými řešeními, čímž definuje srovnávací měřítka budoucí mobility s chytrým přístupem k naplňování zákaznických potřeb. Kia dále určuje odvětvový standard svým cílem stát se poskytovatelem řešení trvale udržitelné mobility, a do roku 2040 tak v celosvětovém měřítku zcela proměnit odvětví dopravy. Všechny do budoucna uváděné modely elektromobilů Kia, podobně jako EV3 a EV9, budou splňovat 10 klíčových udržitelných položek včetně recyklace, zastoupení přírodních materiálů a používání látek bez obsahu chemikálií.

 „The Kia experience“ – Zkušenosti se značkou

Cílem Kia je zajistit spokojenost zákazníků ve všech bodech kontaktu se značkou prostřednictvím vozidel vyvolávajících emoce, ale současně spolehlivých, praktických a propojených, což jsou klíčové rozlišující vlastnosti značky Kia. Kia Connect nabízí zákazníkům podporu v reálném čase k vyřešení libovolného problému s vozidlem prostřednictvím asistenčních služeb technického servisního centra. A v neposlední řadě Kia digitalizuje aspekty vlastnictví a údržby vozidel prostřednictvím programu MojeKia pro zákazníky, resp. portálu MyService pro prodejce.

*Podle údajů zveřejněných 18. ledna 2024 Asociací evropských výrobců automobilů (ACEA)

Zdroj: KIA Czech

Related Post