Spread the love

Porsche Česká republika v květnu pozvala do své Tréninkové akademie v obci Zlatníky-Hodkovice žáky středních odborných škol z celého Česka na Profesní dny 2024. Cílem akce bylo motivovat budoucí uchazeče o zaměstnání a rozšířit povědomí o značkách koncernu Volkswagen.

Největší importér automobilů do České republiky dlouhodobě podporuje vzdělávání žáků středních a učňovských škol zaměřených na automobilové obory. Porsche Česká republika je například hlavním partnerem soutěže Autoopravář Junior a žáky motivuje k vynikajícím studijním výsledkům programem QHERO v rámci jedinečného projektu Best Employer.

Zúčastnilo se 15 škol

Tréninková akademie společnosti Porsche Česká republika, otevřená v roce 2022, hostila čtrnáctidenní akci Profesní dny 2024, určenou pro žáky středních škol s výukou automobilových oborů. Pozvání přijalo celkem patnáct škol, které do obce Zlatníky-Hodkovice nedaleko Prahy vyslaly celkem 574 žáků. Atraktivní celodenní program pro ně připravili školitelé společnosti Porsche Česká republika za spolupráce zástupců několika autorizovaných servisních partnerů značek koncernu Volkswagen.

„Letoší Profesní dny se mimořádně povedly. Úspěšně jsme navázali na loňský pilotní ročník, abychom žákům ukázali, že práce v autoopravárenství má smysl. Pro tuto akci jsme v Tréninkové akademii opět připravili několik stanovišť, na nichž jsme žákům škol z celé České republiky poutavou a zábavnou formou prezentovali naši nejmodernější techniku, kterou si mohli také vyzkoušet,“ říká Jan Špinar, vedoucí poprodejních služeb společnosti Porsche Česká republika.

Celodenní program akce Profesní dny 2024 zahrnoval různé činnosti a praktické ukázky na interaktivních stanovištích věnovaných odborným a profesním tématům: od vysokonapěťové techniky v oblasti elektromobility až po opravy multimateriálových karoserií. Statickou prezentaci modelů a produktů doplňovala možnost zkušební jízdy se školitelem v elektromobilech koncernu Volkswagen. Žáci získali informace o pracovních nabídkách zástupců servisních partnerů, vyzkoušeli si poskytování první pomoci po autonehodě včetně vyproštění zraněných osob z vozidla a také poutavou únikovou hru.

Na odborném stanovišti se zaměřením na karoserie rozpoznávali žáci jednotlivé materiály použité při výrobě karoserií moderních vozů. Svůj prostor měla i vysokonapěťová technika. Zde mohli žáci uplatnit své znalosti např. při poznávání dílů.

Společnost Porsche Česká republika se svou dlouhodobou podporou učňovského školství v České republice cíleně zasazuje o to, aby žáci automobilových oborů získávali kvalitní odborné vzdělání na základě propojení teorie a praxe, které zohledňuje nejnovější trendy a využívá nejmodernější technologie. Kromě partnerství se soutěží Autoopravář Junior realizuje společnost Porsche Česká republika také projekt „Best Employer“ s motivačním programem pro žáky QHERO.

Zdroj: Porsche ČR, Jan Klíma

Related Post