Spread the love

Za poslední dva roky se do iniciativy Tatra do škol zapojilo dalších několik středních škol technického zaměření nejen z Česka, ale také ze Slovenska. V obou zemích bude projekt pokračovat i v novém školním roce.

V průběhu posledních dvou školních roků kompletovali nákladní automobily Tatra Phoenix v konfiguraci 4×4 a 6×6 studenti škol ze Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského, Pardubického, Královéhradeckého, Plzeňského a Trenčínského kraje. Pro většinu škol šlo o již několikátou účast v projektu, některé školy ale v rámci projektu letos absolvovaly svoji premiéru.

Důležitou roli v realizaci projektu na vybraných středních školách opět sehrály krajské správy a údržby silnic, pro které jsou hotové Tatry určeny. Iniciativu Tatra do škol již tradičně podpořily i společnosti dealerské sítě automobilky Tatra Trucks a jednotlivé kraje v České republice a na Slovensku.

Zlínský kraj

Mezi tradiční účastníky projektu Tatra do škol patří Střední odborné učiliště (SOU) Valašské Klobouky a Střední průmyslová škola (SPŠ) Otrokovice ze Zlínského kraje. Obě školy zkompletovaly v průběhu loňského a letošního školního roku několik nákladních automobilů Tatra Phoenix. Na konci školního roku 2022/2023 slavnostně předali studenti SOU Valašské Klobouky a SPŠ Otrokovice dva vozy Tatra Phoenix v konfiguraci 4×4 Správě a údržbě silnic (SÚS) Slovácka. Slavnostní odevzdání vozidel proběhlo v areálu kopřivnické automobilky Tatra Trucks.

V projektu obě školy pokračovaly i v aktuálním školním roce. Učni z Valašských Klobouk v květnu úspěšně dokončili stavbu dvou nákladních automobilů Tatra Phoenix 6×6 pro SÚS Zlínska. Oba tyto automobily byly nedávno předány k diagnostice a následně odevzdány zlínským silničářům. V prvním červnovém týdnu dokončili žáci SOU Valašské Klobouky další Tatru Phoenix 6×6, která je určena pro SÚS Valašska. Slavnostní předání vozu je naplánováno na začátek školního roku 2024/2025. Dlouholetou úspěšnou spolupráci mezi automobilkou Tatra Trucks, SOU Valašské Klobouky, krajem a silničáři v rámci Zlínského kraje ocenil i náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel. V nadcházejícím školním roce se za kraj plánuje do projektu nově zapojit Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž.

Studenti SPŠ Otrokovice ve školním roce 2023/2024 v rámci projektu složili pro SÚS Slovácka další dvě Tatry Phoenix v konfiguracích 4×4 a 6×6. Automobil Tatra Phoenix 4×4 postavili žáci v dílnách DAF TATRA Otrokovice a vůz v konfiguraci 6×6 vznikl přímo v prostorách automobilky Tatra Trucks. Obě nákladní Tatry byly slavnostně předány do rukou silničářů 7. května 2024 jako již tradičně přímo v areálu kopřivnické automobilky. Jak SPŠ Otrokovice, tak i SOU Valašské Klobouky v rámci projektu Tatra do škol už dlouhodobě podporuje i lokální dealer vozidel Tatra, společnost TRUCK TRADE, která studentům nabízí zázemí pro kompletaci vozidel.

Pardubický a Královéhradecký kraj

Po několikáté se do projektu Tatra do škol zapojily i Střední škola automobilní (SŠA) Holice a SŠA Ústí nad Orlicí z Pardubického kraje. Pro SÚS Pardubického kraje složili žáci automobilních škol dvě Tatry Phoenix 4×4. Do užívání pardubickým silničářům byly obě Tatry odevzdané v listopadu 2023 a ihned se zapojily do údržby cest na Lanškrounsku a na Hlinecku. Žáci obou krajských škol kompletovali tyto vozy jen několik měsíců poté, co v létě 2023 předali pardubickým silničářům v průběhu Jičínského veletrhu jiné dvě Tatry Phoenix.

V iniciativě Tatra do škol oběma institucím dlouhodobě pomáhá NAPA Trucks, lokální dealer automobilky. Projekt Tatra do škol probíhal v aktuálním školním roce i v Královéhradeckém kraji. Účastnila se ho Střední škola technická a řemeslná z Nového Bydžova, která se už v minulosti do projektu zapojila a vůz Tatra Phoenix sestavený žáky z této školy již více než dva roky slouží Údržbě silnic (ÚS) Královéhradeckého kraje, konkrétně na Trutnovsku. Letos zkompletovaná Tatra Phoenix v konfiguraci 4×4 prošla finální diagnostikou a byla slavnostně předána do užívání ÚS Královéhradeckého kraje 17. dubna 2024. Silničáři využívají Tatru Phoenix na Rychnovsku.

Plzeňský kraj

Svůj vůz Tatra Phoenix 4×4 letos poskládali i studenti z Plzeňského kraje. Do projektu Tatra do škol se zapojili žáci Střední průmyslové školy dopravní (SPŠ), Střední školy Rokycany a Střední školy Kralovice. Slavnostní předání vozidla do rukou SÚS Plzeňského kraje proběhlo na polygonu automobilky Tatra Trucks dne 9. dubna i za účasti vedoucího oddělení organizace školství Plzeňského kraje Jaroslava Sokola.

V průběhu slavnostního předávání vozidla představitelé automobilky, plzeňských středních škol a zástupci SÚS Plzeňského kraje vyjádřili zájem o pokračování projektu Tatra do škol a v roce 2025 by plzeňští silničáři mohli od studentů dostat již čtvrtý vůz. I v Plzeňském kraji byl studentům k dispozici lokální dealer automobilů Tatra, kterým je NEVA Group.

Trenčínský kraj

Tatra do škol je dnes už nejen českým, ale i slovenským projektem. Již podruhé se do něj totiž zapojily dvě školy z Trenčínského kraje – Střední odborná škola strojnická Bánovce nad Bebravou a Střední odborná škola Považská Bystrica. Obě školy kompletovaly automobily Tatra Phoenix v konfiguraci 4×4, a to ve spolupráci s lokálním zastoupením automobilky Tatra Trucks.

Vozy sestavené studenty krajských škol byly na v areálu kopřivnické automobilky předány do užívání Správě cest Trenčínského kraje 22. dubna letošního roku. Jak vedení kraje, jeho zastupitelé a zároveň i představitelé Správy cest Trenčínského kraje, tak i samotní zástupci škol plánují v projektu Tatra do škol pokračovat i v nadcházejícím roce.

Moravskoslezský a Jihomoravský kraj

Poslední dva roky se projekt Tatra do škol rozšířil i do dalších krajů. V Moravskoslezském kraji letos automobil Tatra Phoenix zkompletovali studenti Střední odborné školy Kopřivnice, kteří jej skládali pro potřeby vlastní autoškoly. Na kompletaci automobilu se podílelo jedenáct žáků. Tatra Phoenix 4×4 sestavená kopřivnickými studenty byla diagnostikována v dílnách automobilky Tatra 10. května, kdy jí požehnal i sám ostravsko-opavský biskup. Na grafické podobě nákladního vozu pracovali žáci Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě.

Z Moravskoslezského kraje se do projektu letos zapojili i žáci Střední průmyslové školy a obchodní akademie Bruntál. Studenti z Bruntálu postavili Tatru Phoenix 4×4 pro SÚS Moravskoslezského kraje a na slavnostním předávání vozu v areálu školy dne 3. června byl přítomen, mimo jiné, i náměstek ministra školství Jiří Nantl.

Svoji první zkompletovanou Tatru Phoenix 4×4 dokončila i Integrovaná střední škola automobilní v Brně. Ta zkompletovaný vůz odevzdala, i za účasti partnerů projektu, do užívání SÚS Jihomoravského kraje v jejím sídle v Brně. Dle slov ředitele Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Romana Hanáka je projekt Tatra do škol skvělým prostředkem, jak vzbuzovat ve studentech větší zájem o technické obory. „Z našeho pohledu jde o skvělou myšlenku, jak mladé lidi vtáhnout do praxe a nechat je ještě v době, kdy sedí v lavicích, „osahat“ konkrétní součástky a díly nákladních automobilů, než je jen nechat hltat teorii z učebnic,“ dodává Hanák.

Related Post