Spread the love

Ministerstvo dopravy uspořádalo v Praze konferenci, jejímž cílem bylo seznámení učitelů autoškol a zkušebních komisařů s aktuální novelou Zákona č. 247/2000 Sb. Zároveň zde byly oceněny osoby s přínosem pro české vzdělávání řidičů, a to ve 4 kategoriích (nestátní organizace, autoškoly, zkušební komisaři a státní organizace).

Člen představenstva pojišťovny Kooperativa a ředitel Platformy VIZE 0 Martin Laur obdržel z rukou ministra dopravy Martina Kupky ocenění za svou činnost v kategorii nestátní organizace.

Ocenění získal především za založení Platformy VIZE 0 prostřednictvím Nadace Kooperativy, která se rozvinula do uskupení více než 20 veřejných i soukromých subjektů. Platforma VIZE 0 usiluje o pozitivní vliv na dopravní bezpečnost a svou činnost zaměřuje na systémové změny a podporu projektů pro nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu.

„Jsem rád, že se nám podařilo za 5 let od vzniku Platformy VIZE 0 realizovat a podpořit mnoho užitečných projektů, které směřovali například k nastavení parametrů nové legislativy v otázce mladých řidičů, za významné podpory z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Dále jsme s Asociací autoškol podnikli vzdělávací exkurze do zahraničí a zároveň pořádali odborný seminář v ČR pro přiblížení fungování rakouského vzdělávacího systémů začínajících řidičů v Rakousku. Věřím, že tyto aktivity pomohli pro restartování úvah o zavedení systémových změn“, uvádí Martin Laur.

V posledních letech se rakouský systém vzdělávání snažil nejvíce přiblížit projekt START DRIVING, který popularizoval kurzy pro mladé začínající řidiče, ale i jejich rodiče a byl pro všechny zúčastněné zdarma. Na projektu zároveň spolupracují nejrůznější subjekty ze státní i soukromé sféry. To je i jeden z důvodů a akcelerátorů vzniku nové legislativy v otázce tzv. řidičáku na zkoušku a režimu L17 s postupným seznamováním možnostmi dalšího vzdělávání u široké veřejnosti.

Martin Laur na závěr dodává: „Chci poděkovat za toto ocenění obzvláště pak při příležitosti této skvělé akce, kterou Ministerstvo dopravy a Asociace autoškol uspořádali. Děkuji také všem členům a partnerům Platformy VIZE 0, se kterými jsme v uplynulém období spolupracovali. Je důležité všechny spojovat a propojovat nejrůznější aktivity a dosáhnout tak společného cíle daného filozofií Vize 0: systematického a výrazného snižování počtu lidí, kteří zbytečně zemřou nebo jsou vážně zraněni na silnicích“.

Zdroj: Milan Káňa, tiskový mluvčí, Kooperativa pojišťovna

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *