Předsedkyně ČLFA Jana Hanušová
Spread the love

V roce 2023 poskytly členské firmy České leasingové a finanční asociace (ČLFA) financování podnikatelům a spotřebitelům ve výši 189 miliard Kč, což představuje téměř 13% nárůst oproti předchozímu roku.

Tento rok se stal nejúspěšnějším obdobím od doby finanční krize v roce 2008, přičemž klíčovým faktorem růstu bylo financování vozidel. Na tento segment připadlo přibližně 50% celkového objemu financování, tedy 91 miliard Kč, což znamená 22% meziroční nárůst.

„I přes přetrvávající vysoké úrokové sazby a ochlazení domácí ekonomiky jsme v minulém roce podpořili investice firem i domácností nejvyšší financovanou sumou od finanční krize v roce 2008. Členské společnosti ČLFA zachovaly v náročné době dostupné financování osobních a užitkových automobilů, ale podpořily také realizaci klíčových investic do úspor energií a budování obnovitelných zdrojů energie,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České Leasingové a finanční asociace.

Od blížícího se spuštění dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na podporu prodejů bezemisních vozidel očekává ČLFA potřebný impulz poptávky po nízkoemisních automobilech. „Tento program je důležitý nejen pro absolutní růst počtu bezemisních vozidel v domácím vozovém parku. Jde o důležitý signál, že emise vozidla hrají roli. A že i Česká republika směřuje k nízkoemisní budoucnosti v dopravě,“ dodala Jana Hanušová.

Vývoj trhu specializovaného financování v ČR

Celkový objem financování firem a domácností se v roce 2023 zvýšil o 13 % na 189 miliard korun. Na financování firemních investic a provozu bylo určeno 159 miliard korun (+14 %), zbývajících 30 miliard korun (+6 %) připadlo na úvěry a leasing pro spotřebitele. Souhrnné pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů nepatrně přesáhly hranici 300 miliard korun. V porovnání
s koncem roku 2022 se zvýšily o 11 %.

Hodnota pohledávek postoupených podnikateli v rámci factoringu loni dosáhla 288 miliard korun, v porovnání s rokem 2022 se zvýšila o 1 %. Výše prostředků poskytnutých klientům v rámci factoringu meziročně stoupla o 9 % na 34 miliard korun.

Na financování silničních dopravních prostředků poskytli členové ČLFA 91 miliard korun, o 22 % více než v roce 2022. Z této sumy bylo 43 miliard korun určeno na pořízení více než 67 tisíc nových osobních vozů. Významně vzrostl podíl nových vozidel financovaných prostřednictvím členů ČLFA. Členské společnosti ČLFA financovaly v roce 2023 téměř třetinu všech nových osobních automobilů prvně registrovaných v České republice.

Rozložení prostředků poskytnutých v roce 2023 (srovnání s rokem 2022)

celkový objem v mld. Kč

(2023)

celkový objem v mld. Kč

(2022)

změna v %
 

financování podnikatelských investic

(finanční a operativní leasing,

podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)

124,90 107,86 +15,8 %
 

financování firemního provozu

(factoring)

33,97 31,11 +9,2 %
 

financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)

29,63 27,93 +6,1 %
 

CELKEM

188,50 166,90 +12,9 %

Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.

V oblasti podnikatelského financování reprezentují členské společnosti ČLFA 88 % finančního trhu v Česku. U spotřebitelského financování jde 87 % trhu. U factoringu dosahuje podíl členských společností dokonce 97 % trhu.

Zdroj: ČLFA

 

 

Related Post