Spread the love
Evropský parlament zlepšil návrh Evropské komise, obavy o technickou proveditelnost však nadále přetrvávají. Asociace evropských výrobců automobilů ACEA ocenila, že Evropský parlament hlasoval pro realističtější přístup k normě Euro 7 ve srovnání s tím, co loni navrhla Evropská komise.
Euro 7 však stále představuje vysokou investici, a to ve velmi kritické fázi transformace automobilového průmyslu.

„Faktem zůstává, že Euro 7 představuje pro výrobce vozidel významnou investici, která doplňuje jejich úsilí o dekarbonizaci. Přichází v mimořádně náročném geopolitickém a ekonomickém kontextu. Evropa potřebuje přiměřené Euro 7, které by vyvážilo obavy o životní prostředí a konkurenceschopnost průmyslu. O závazku průmyslu zlepšit kvalitu ovzduší nemůže být pochyb. Proto automobilový průmysl vynaložil rozsáhlé prostředky do nejnovější normy Euro 6/VI týkající se znečišťujících látek. Tyto investice se vyplatily, protože emise výfukových plynů jsou dnes sotva měřitelné,“ uvedla generální ředitelka ACEA Sigrid de Vriesová.

ACEA se domnívá, že má smysl zabývat se emisemi z brzd a pneumatik v rámci normy Euro 7, protože ty jsou relevantní i pro elektromobily a v budoucnu budou hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek na silnicích. Jelikož jsou však metody testování emisí jiných než výfukových plynů zcela nové a nevyzkoušené, je třeba zajistit technickou proveditelnost těchto nových cílů.

Reakce AutoSAP

Sdružení automobilového průmyslu vítá výsledek hlasování Evropského parlamentu, který potvrdil pozici výboru pro životní prostředí a je zlepšením původního návrhu Evropské komise. Nadále však přetrvávají obavy z realizovatelnosti a dopadů některých technických požadavků, například navýšení požadavků na novou palubní diagnostiku vozidel či zpřísnění emisí z otěru z brzd a pneumatik.

„Je zapotřebí ocenit kompromis, pro jehož podporu dokázal hlavní zpravodaj Alexandr Vondra získat potřebnou většinu. Přijatý text považujeme za výrazné zlepšení původního návrhu Evropské komise. Jedním z příkladů zreálnění požadavků je otázka vstupu v platnost. Navázání počítání lhůty pro vstup platnost až po přijetí sekundární legislativy je klíčové pro zajištění potřebného času pro výrobce i testovací centra reagovat na nové regulatorní požadavky,“ říká výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Původní text by podle AutoSAP vedl k neúměrným nákladům a odklonu investic od přechodu na bezemisní mobilitu, ohrožoval by menší a cenově dostupná vozidla a mohl vést k uzavření výrobních závodů s dopadem na zaměstnanost. Přitom přínos pro životní prostředí by byl velmi omezený. Skutečné zlepšení lze dosáhnout nahrazením starších vozidel novými modely s aktuální normou Euro 6/VI v kombinaci s přechodem na elektrifikaci vozového parku.

Sdružení automobilového průmyslu věří, že má smysl zabývat se novými požadavky normy, jako jsou emise z otěru brzd a pneumatik, protože ty jsou relevantní i pro elektrická vozidla a v budoucnu zůstanou posledními zdroji emisí z vozidel.

Popisovat vozidla Euro 6/VI jako „vysoce znečišťující“ je zcela nepravdivé tvrzení. Od první normy Euro do normy Euro 6 došlo k reálnému snížení emisí z vozidel o více než 90 %.

Reakce T&E

„Zákonodárci EU by měli přejmenovat návrh zákona o emisích vozidel na Euro 6 F aby se zabránilo plošnému klamání s vydáváním špinavých aut za čistá. Parlament EU podpořil takzvanou normu Euro 7, která výrazně nezvyšuje ochranu ovzduší před znečištěním oproti své předchůdkyni Euro 6. Zachovává stejný limit pro oxidy dusíku u automobilů na benzin jako norma Euro 6 a téměř nezlepšuje testování, které má zásadní význam pro zajištění skutečného dodržování limitů.,“ uvedla zelená skupina Transport & Environment (T&E).

Anna Krajinska, manažerka pro emise vozidel a kvalitu ovzduší ve společnosti T&E, uvedla: „Dnes schválená norma Euro 7 je horší než zbytečná. Automobilky ji využijí k ekologizaci vozů, které nejsou téměř o nic čistší než dnes. Poslední norma znečištění, kterou budou muset motory splňovat, je mrtvou literou. Zákonodárci by měli mít tolik slušnosti, aby ji přejmenovali na Euro 6F nebo ji stáhli.“

Hlavní evropská média informovala o tom, jak automobilový průmysl na základě dezinformací vedl lobbistickou kampaň s cílem oslabit původní plány na zavedení normy Euro 7, která by podle T&E zabránila 35 000 předčasných úmrtí.

Evropský parlament nyní zahájí třístranná jednání s Radou EU a Komisí aby rozhodl o konečné podobě zákona. Rada EU podporuje ještě slabší verzi normy Euro 7. T&E uvedla, že pokud zákonodárci během jednání zákon nepřejmenují, měla by Evropská komise využít svou pravomoc a legislativu stáhnout.

Zdroj: Autoweek

 

Related Post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *