Spread the love

Škodovka pořádala hackathon BeeGreen. K účasti na soutěži pozvala automobilka sedm týmů složených z 60 mezinárodních IT odborníků.

Účastníci měli za úkol představit inovativní nápady zaměřené na zvýšení udržitelnosti zákaznické zkušenosti, rozvoj obchodních modelů v duchu strategie GreenFuture a zlepšení postupů v rámci řízení dodavatelského řetězce.

Vítězný tým, firma ETAS, přesvědčil svými nápady porotu a bude mít možnost na projektu ‚The Cycle App‘ dále pracovat společně se značkou Škoda. Akci zahájili Karsten Schnake, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Nákupu, a Soňa Klepek Jonášová, členka Poradního výboru pro udržitelný rozvoj společnosti Škoda Auto a zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN).

Karsten Schnake, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Nákupu, uvedl: „Inovace a digitalizace slouží jako klíčové nástroje na naší cestě k udržitelné budoucnosti. Uvědomujeme si, že tento přechod je společným úsilím, a proto hledáme partnery, kteří sdílejí naši vizi spočívající ve vzájemné podpoře v hledání pokrokových nápadů. Jednou ze strategických výhod společnosti Škoda Auto je naše poloha: v České republice sídlí řada prosperujících start-upů zaměřených na software. Akce jako hackathon BeeGreen poskytují platformu pro navázání partnerství mezi dynamickými IT společnostmi a koncernem Volkswagen, čímž urychlují vývoj a implementaci inovativních a udržitelných řešení.“

BeeGreen – pokrok v oblasti udržitelného podnikání

V návaznosti na úspěch hackathonu Race2Code uspořádaného v roce 2023 sezvala společnost Škoda Auto dohromady IT specialisty z předních českých, německých, francouzských a polských softwarových firem. Tito odborníci předvedli své schopnosti a kreativitu při řešení konkrétních zadání. Letošní ročník hackathonu BeeGreen byl zaměřen výhradně na udržitelnost. Účastníci se zabývali třemi tématy: Objevitel okolí (Surrounding explorer), které bylo zaměřeno na udržitelnost a znalost místního prostředí, Opětovné využití materiálu (Upcycling and material recovery platform), jehož cílem bylo prozkoumat budoucí obchodní modely udržitelnosti, a Sledování spotřeby (Consumption monitoring), věnované uplatnění odborných znalostí při vytváření udržitelných dodavatelských řetězců. Během soutěže mohly týmy využít podněty zkušených mentorů ze společnosti Škoda Auto a dalších značek koncernu Volkswagen.

Od konce roku 2021 využívá společnost Škoda Auto při realizaci svých ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti odborné vedení ze strany nezávislého Poradního výboru pro udržitelný rozvoj. Členka výboru a zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) Soňa Klepek Jonášová během svého úvodního vystoupení na hackathonu BeeGreen zdůraznila význam opětovného využití materiálů, systémů uzavřené smyčky a také digitálního monitorování materiálových toků, což jsou jen některé příklady pro využití moderních udržitelných přístupů v průmyslové výrobě.

Ze sedmi týmů nakonec porotu nejvíce oslovil projekt programátorů týmu ETAS z Německa, kteří představili řešení na téma Opětovné využití materiálu s názvem ‚The Cycle App‘. Jeho přínosem je podpora recyklace a opětovného použití dílů, prodloužení jejich životnosti a snížení CO2 stopy opravených vozidel prostřednictvím využití použitých dílů. Díky vítězství v hackathonu budou mít softwaroví specialisté možnost na projektu se značkou Škoda dále pracovat.

Udržitelnost jako strategický firemní cíl

Škoda Auto jako jedna z největších soukromých společností v České republice učinila udržitelnost nedílnou součástí své firemní strategie. Na speciální microsite věnované udržitelnosti automobilka informuje o svých aktuálních projektech v oblasti ochrany životního prostředí, sociální oblasti a oblasti správy a řízení společnosti (ESG).

Related Post