Spread the love

Mirka Cimrová z Porsche ČR zapůjčila zástupcům České společnosti ornitologické (ČSO) dva pick-upy Volkswagen Amarok. Importér se bude v rámci navázaného partnerství podílet na ochraně volně žijících ptáků v ptačích parcích Josefovské louky u Jaroměře a Kosteliska u Dubňan.

Prvním krokem nové CSR aktivity jsou „dva Amaroky na dva roky“: Dva nové pick-upy Volkswagen Amarok s polepy, které znázorňují spolupráci na rozvoji ptačích parků, poslouží zaměstnancům ČSO k ještě efektivnější péči o chráněná území ve vlastnictví ČSO.

„Mám velkou radost, že můžeme našimi robustními a všestrannými pick-upy Amarok dlouhodobě podporovat mimořádně záslužnou činnost České společnosti ornitologické,“ říká Christoph Grün, jednatel společnosti Porsche Česká republika, a dodává: „Jeden Amarok bude sloužit v ptačím parku Josefovské louky, druhý v ptačím parku Kosteliska. Předáním klíčků od dvou Amaroků však naše spolupráce zdaleka nekončí. V rámci tradičních dobrovolnických dnů se budeme do údržby obou ptačích parků zapojovat také s týmem našich zaměstnanců.“

(zleva) Zdeněk Vermouzek a Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické, Mirka Cimrová a Christoph Grün z Porsche Česká republika

Dobrovolnické dny v pračích parcích

Zaměstnanci společnosti Porsche Česká republika již plánují minimálně dva dobrovolnické dny v ptačích parcích ČSO. Dobrovolníci budou ve svém volném čase pomáhat například s vyřezáváním náletových dřevin, sekáním invazních druhů rostlin či úpravou návštěvnických stezek. ČSO pak uspořádá pro zaměstnance společnosti Porsche Česká republika environmentálně zaměřené akce s přednáškami a názornými ukázkami kroužkování ptactva.

„Děkujeme Porsche Česká republika za zapůjčení dvou terénních vozů, díky kterým budeme moci zefektivnit naši ochranářskou práci. Věříme, že snadno zvládnou celoroční náročné podmínky, se kterými se v ptačích parcích denně potkáváme – od rozblácených cest po záplavy nebo sníh. Budou skvělými pomocníky při péči o divoké koně, pratury a uherský stepní skot, při převážení nářadí, materiálu na stavbu ohradníků, pozorovatelen a laviček či pro odvoz sena nebo vyřezaných větví. V neposlední řadě nám poslouží při reakcích na neočekávané urgentní události v parku,“ říká ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Spolek Česká společnost ornitologická (ČSO) s tradicí sahající až do roku 1926 má v současnosti více než 7500 členů. Profesionální i amatérští ornitologové, zájemci o pozorování ptáků a milovníci přírody sdružení v ČSO usilují o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé s pokorou obdivují přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i pro ostatní organismy. ČSO zkoumá a ochrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. Prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích. ČSO je neziskovou organizací a českým partnerem největšího mezinárodního sdružení na ochranu ptáků BirdLife International. Více informací naleznete na birdlife.cz.

Dramatický úbytek ptáků

Ptačí parky České společnosti ornitologické jsou logickou reakcí na dramatický úbytek ptáků zemědělské krajiny, mokřadů a na přetrhávané vazby mezi lidmi a přírodou. První ptačí park v Česku Josefovské louky založila ČSO především na vlastním financování z darů členů a podporovatelů. Podařilo se vzkřísit jeden z nejkvalitnějších mokřadů, umožnit tu návrat jinde mizejících či vymizelých ptáků a zprostředkovat kontakt mezi lidmi a přírodou. Další ptačí parky pokračují ve stejném duchu a stejně tak budou pokračovat i ptačí parky budoucí. ČSO plánuje do roku 2042 mít alespoň jeden plně funkční ptačí park v každém kraji Česka.

Více o ptačích parcích ČSO na birdlife.cz/rezervace/.

CSR v Porsche ČR

Porsche Česká republika v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) systematicky a dlouhodobě podporuje dobročinné projekty, jejichž cílem je přispívat k udržitelnému rozvoji a ke zlepšování životního prostředí i zkvalitňování života obyvatel v České republice. Největší dovozce automobilů do ČR se v rámci nové strategie CSR pro období od roku 2024 zaměřuje především na podporu seniorů prostřednictvím neziskové organizace SUE RYDER, zapojením do různých charitativních akcí reaguje na aktuální dění a ekologicky zaměřenými projekty, nově právě s ČSO, se aktivně podílí na zajištění budoucnosti pro veškerý život na naší planetě.

Zdroj: Porsche ČR, Jan Klíma

Related Post