Spread the love

Kooperativa nabízí unikátní asistenční program MAX+, který zajistí bezlimitní asistenci při poruše, havárii, řádění živlu, vandalismu, částečném odcizení, a to nejen u nás, ale i v zahraničí, vysvětlil časopisu Automakers Aleš Zethner, ředitel Úseku pojištění motorových vozidel Kooperativy.

Řidiči stále více upřednostňují šíři a kvalitu asistenčních služeb. Vycházíte jim vstříc?

Každý ví, že pro případ nehody je třeba být dobře pojištěn. Ovšem peníze, které pojišťovna následně vyplatí, nevyřeší okamžitý problém s odtahem auta a jeho opravou. Od toho jsou asistenční služby, bez kterých už není možné si moderní autopojištění vůbec představit. Roste skupina klientů, kteří pojištění (a zejména povinné ručení) nevnímají jen jako nutné zlo, ale jako užitečnou službu, která jim pomůže vyřešit jakékoliv nesnáze na jejich cestách. A podle toho si také pojištění vybírají.

 Kolik výjezdů Vaše asistenční služba ročně realizuje?

V případě automobilů každoročně vyráží asi na 60 tisíc zásahů. Nejvíce zásahů registrujeme v letním, dovolenkovém období, a pak v zimě. Nejčastěji volají klienti asistenci k poruše vozidla, tyto zásahy představují téměř 80 % výjezdů, ostatní jsou zásahy po dopravních nehodách. V téměř polovině zásahů naše asistence řeší poruchy motoru, pak poškozené pneumatiky, problémy se spojkou nebo automatickým startem vozidla. A každoročně se nám ozve přes 400 klientů, kteří potřebují asistenci, protože natankovali nesprávné palivo, nebo přes 150 klientů, kterým palivo došlo a využívají asistenci k jeho dovozu. Ale řešíme i velmi drahé zásahy, například vloni jsme zajišťovali odvoz porouchaného vozu ze Španělska, přes 2200 kilometrů. Naštěstí měl klient sjednaný neomezený program MAX+, protože cena odtahu přesáhla 117 tisíc Kč.

Letos nás čekají změny v povinném ručení. V čem hlavně spočívají?

Nejdůležitější změnou je zavedení nové kategorie vozidel, která budou muset mít povinné ručení sjednáno. Povinné ručení se bude nově vztahovat na všechna motorová vozidla, která mají konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h nebo konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h a hmotnost větší než 25 kg, tedy například elektrokoloběžky nebo malotraktory. Vyjmuty z toho jsou například zahradní traktory, které nikdy nevyjedou na veřejnou komunikaci, nebo elektrokola, u kterých není obecně elektromotor pokládán za hlavní zdroj pohybu.

Máte představu, kolik takových elektrokoloběžek po ČR jezdí? Vědí jejich majitelé, že si budou muset sjednat povinné ručení?

Jelikož doposud žádná evidence nebyla nutná, je obtížné zjistit, kolik elektrokoloběžek a malotraktorů po našich cestách jezdí. Odhad je že se jedná o cca 200 tisíc vozidel, které budou do nové kategorie povinného ručení spadat. Zároveň jsme si udělali rychlý průzkum, abychom zjistili, jak hodně tato vozidla majitelé využívají. Překvapilo nás, že 71 % respondentů uvedlo, že podobné vozidlo vlastní, zároveň většina přiznala, že jejich elektrovozidlo má silnější motor, než 350 W. Dále z průzkumu vyplynulo, že většina majitelů s nimi najede do 50 kilometrů týdně. Alarmující zpráva je, že téměř 40 % z oslovených respondentů o nové povinnosti sjednat si na tyto stroje povinné ručení neví. Takže pokud si nejsou jisti, jestli jejich vozidlo spadá do nové kategorie, mohou se na nás obrátit a my jim pomůžeme s jeho určením.

Jak bude povinné ručení pro tato vozidla vypadat, kolik klienti zaplatí?

Pro novou skupinu elektrokoloběžek a dalších drobných vozidel jsme připravili povinné ručení s balíčkem asistenčních služeb, které klientům poskytne kompletní ochranu při jejich užívání. Identifikátorem bude výrobní nebo sériové číslo. Sazby se zpočátku budou pohybovat na podobné úrovni jako u malých motocyklů, protože očekáváme, že rizikovost v těchto kategoriích bude podobná. V průběhu času, na základě reálných dat, zohledníme skutečnou rizikovost nových kategorií a přizpůsobíme tomu i sazby pojistného.

Zdroj: Kooperativa

Aleš Zethner

Related Post