Spread the love

Mediální dům Economia finančníka Zdeňka Bakaly se po pěti ztrátových letech dostal do zisku. V roce 2023 vydělal 12 milionů Kč, rok předtím vykázal ztrátu 59 milionů. Naposledy byla Economia v zisku v roce 2017, kdy skončila dva miliony v plusu. Kumulovaná ztráta za posledních devět let činí 230 milionů.

Hospodaření společnosti Economia v posledních letech, v milionech Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
tržby 818 845 879 762 741 632 658 655 653
výsledek hospodaření -41 -20 2 -39 -45 -32 -8 -59 12

Zaokrouhleno. Zdroj: výroční zprávy Economie

Tržby loni v meziročním srovnání klesly o pár milionů na 653 milionů Kč, přičemž za inzerci Economia utržila 436 milionů, z volného prodeje a předplatného novin a časopisů pak 217 milionů.

„Hospodaření společnosti v roce 2023 ovlivnila vedle dlouhodobých trendů především nepovedená novela autorského zákona. Celý trh kvůli ní čelil zásadnímu výpadku příjmů od technologických platforem. Economia nebyla výjimkou,“ uvádí ve výroční zprávě Lenka Černá, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Economie. Výpadek peněz pro Economii vinou nových regulí loni vyčíslila na 20 milionů Kč. Šlo jednak o zrušení příjmů z programu Google News Showcase, jednak o pokles návštěvnosti omezeními ve vyhledávači či v Google News.

„Přesto [Economia] ale nakonec udržela tržby v roce 2023 na podobné výši jako v roce předešlém a podstatně zlepšila své hospodaření. Ke stabilnímu vývoji tržeb přispěl především nárůst počtu inzerentů o 7 % a schopnost generovat tržby z nových produktů,“ shrnuje Černá.

Inzerentům Economia nabídla například velké konference a akce pro čtenáře, soustředila se na rozvoj a monetizaci audio- a videoformátů, zjednodušila řídicí strukturu a zajistila si nové prostory v holešovickém areálu Port7, kam se hodlá přestěhovat letos na podzim. Oproti současnému sídlu v Karlíně tam obsadí třetinový prostor. Počet zaměstnaneckých míst se loni snížil z 271 na 234, personální náklady tak meziročně klesly o 36 milionů Kč.

Konec Logistiky a prodej Respektu

Economia též konsolidovala portfolio svých obsahových značek – měsíčník Logistika spojila s týdeníkem Ekonom a prodala týdeník Respekt. Vlajkovou lodí zůstávají Hospodářské noviny s měsíční přílohou Proč ne, Economia vydává také zpravodajský web Aktuálně.cz a provozuje portály Centrum.cz, Žena.czVaření.cz.

Related Post